Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2011 / Februari 2011 / Provincie en gemeente investeren samen in Belvédère

Provincie en gemeente investeren samen in Belvédère

Onder leiding van de Provincie Limburg wordt samen met de Hogeschool Zuyd, de Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht een businesscase gemaakt voor een verbinding tussen wonen-werken-studeren in het Belvédère-gebied. Het gaat daarbij om een samenvoeging van de bestaande kunstopleidingen en de start van een nieuwe unieke kunstopleiding I-Arts, in en rond het Eiffelgebouw. Op 24 februari 2011 ondertekenden de Provincie Limburg, de Hogeschool Zuyd de Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast investeren Provincie en gemeente Maastricht in het verleggen van de Noorderbrug en het aanleggen van natuur in het gehele gebied. De businesscase maakt deel uit van een afsprakenpakket van de Provincie Limburg met de gemeente Maastricht en moet medio 2011 sluitend zijn.

Afsprakenpakket Belvédère

De getekende overeenkomst is afgesloten voor een samenhangend pakket van maatregelen in de gebiedsontwikkeling Belvédère. Dat kan zich, vanwege de strategische ligging, verder ontwikkelen tot een hoogwaardig stedelijk gebied en aantrekkelijk vestigingsgebied. Hiervoor is een integrale gebiedsontwikkeling nodig waarin de opgaven van binnenstedelijke herontwikkeling, bereikbaarheid, cultuur en kennis, landschap, natuur en cultureel erfgoed in samenhang worden aangepakt. Het afsprakenpakket tussen de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht is gesloten in het kader van de regioafspraken Maastricht Heuvelland. De Provincie reserveert € 30 mln. voor het regionaal mobiliteitsprogramma. Hiermee wordt de rijksbijdrage voor de Noorderbrug in het MIRT definitief en onomkeerbaar gemaakt en kan de gemeente Maastricht de infrastructuur realiseren. Ook zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van natuur in het gehele gebied. De plannen worden parallel en in samenhang met de herijking van de gebiedsontwikkeling Belvédère uitgewerkt.

 

Quartier des Arts

De Provincie Limburg ontwikkelt het Quartier des Arts met de gemeente Maastricht, Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht als partners, mits er een sluitende businesscase is. Om internationaal te kunnen blijven concurreren is ‘state of the art’-huisvesting voor alle kunstopleidingen van de Hogeschool Zuyd noodzakelijk. Evenals voor de nieuwe opleiding I-Arts. Een gezamenlijke huisvestiging genereert optimale synergie tussen de disciplinaire opleidingen en I-Arts.

Voor de gebouwelijke component wordt aangesloten op de ambities en plannen voor de stedelijke ontwikkeling van de stad Maastricht. Het is de bedoeling om een substantieel deel van de studenten na hun opleiding in Limburg en deze euregio te behouden. Daarbij zal de aanwezigheid van de Timmerfabriek en verdere culturele broedplaatsen in de euregio een rol vervullen. Het Quartier des Arts wordt een totaalmix van wonen, werken, winkelen en studeren. Een project dat past in de gezamenlijke ambitie waarbij de gemeente Maastricht, Provincie Limburg en de partners in de omliggende Euregio hebben uitgesproken zich te kandideren voor de titel ‘Maastricht, Europese Culturele Hoofdstad 2018’.

 

I-Arts

Landelijk staan er ontwikkelingen op stapel met betrekking tot het hoger onderwijs en het kunstonderwijs in het bijzonder. Er moet ruimte worden gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen op het grensvlak van Wetenschappelijk Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs, zodat het onderwijssysteem in tal van opzichten flexibeler en gedifferentieerder wordt. Het kunstonderwijs wil kunstenaars van de 21e eeuw opleiden in een internationale context op Europees niveau en heeft daartoe de opleiding Interdisciplinary Arts (I-Arts) ontwikkeld. Daarbij wordt uitgegaan van een 3-jarige bacheloropleiding en een 1-jarige masteropleiding. De nadrukkelijke ambitie is om de opleiding per 1 september 2012 van start te laten gaan. Het aanbieden van deze nieuwe opleiding versterkt eveneens het Limburgs vestigingsklimaat; het is de bedoeling om in een groeiscenario 500 nieuwe (internationale) studenten in Maastricht op te leiden. Met de opleiding I-Arts wordt een belangrijke rol toegekend als aanjager van een vernieuwde culturele ontwikkeling waarbij sprake is van kenniscreatie.

 

Gezamenlijk persbericht van Provincie Limburg, Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht en gemeente Maastricht

 

 

Quartier des Arts: Verkenning van een internationale ambitie van Provincie Limburg WebTV

 

 

Share |

Uitgelicht


Zoeken