April 2017

 • Steun voor passend wonen in de buurt

  Hoe kun je mensen, die onvoldoende regie over hun eigen leven hebben, toch zelfstandig in een wijk of dorp laten wonen? De Provincie Limburg zoekt vernieuwende ideeën als antwoord op deze vraag en stelt € 2,5 miljoen beschikbaar als bijdrage in de uitvoering. Doel is om kleinschalige initiatieven te ontwikkelen voor zelfstandige woonvormen. Daarbij zijn de bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam met ondersteuning vanuit een sociaal netwerk in de buurt. Daarnaast is aanvullende zorg mogelijk.

 • Via Belgica steeds meer zichtbaar

  De afgelopen week zijn twee Via Belgica zit-/infomeubels onthuld; op 18 april in Voerendaal en op 21 april op het landgoed van Château St. Gerlach in Valkenburg a/d Geul. Beide zitmeubels zijn onderdeel van een reeks aan infopunten langs de Via Belgica en zijn bedoeld om bezoekers en bewoners op toegankelijke wijze kennis te laten maken met ons Romeins verleden.

 • Nieuwe Europese subsidiemogelijkheden voor innovatieve Limburgse ondernemers (MKB)

  Dit is een persbericht van OPZuid.

  Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De openstelling van de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” (1B2) maakt deel uit van het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid). Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

 • Grensoverschrijdende samenwerking dankzij toeristisch 5-puntenplan

  Belgisch- en Nederlands-Limburg slaan de handen in elkaar om nauwer samen te werken op het vlak van toeristische promotie. Gedeputeerden Igor Philtjens (België) en Eric Geurts (Nederland) ondertekenden hiertoe een gemeenschappelijk toeristisch 5-puntenplan. “Sinds jaren werken we al samen op projectbasis, maar we willen elkaars krachten nog meer benutten. Daarom bundelen we vanaf nu structureel onze krachten om onze toeristische slagkracht te verhogen”, aldus Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme van Belgisch-Limburg. Eric Geurts, gedeputeerde Toerisme van Nederlands-Limburg vult aan: “Wij willen beide Limburgen als toeristische bestemming versterken. Dat doen we door ons toeristisch profiel met grensoverschrijdende betekenis gezamenlijk neer te zetten.”

 • Kick-off Human Capital Agenda-ICT op Brightlands Smart Services Campus in Heerlen

  De Human Capital Agenda (HCA) is een actieplan door de Provincie Limburg geïnitieerd om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals binnen en buiten de sector te voldoen én om het onderwijs af te stemmen op de enorme digitale ontwikkelingen . Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om mensen te kwalificeren voor de banen van de toekomst. Het gaat hierbij om studenten, werkzoekenden en werkenden. Bijvoorbeeld in de vorm van workshops, masterclasses stageplekken en gastdocentschappen die zo vroeg mogelijk in het onderwijsproces ingezet worden, alsook daarna via her- en bijscholing gedurende de hele loopbaan.

 • Provincie en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst reconstructie N274 Onderbanken

  Op woensdag 12 april hebben gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme, Mobiliteit) en wethouder Rodney Swelsen (gemeente Onderbanken) de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de reconstructie van de provinciale weg (N274) in Onderbanken. Onderdeel van de reconstructie is een nieuw te bouwen fietsbrug ter hoogte van de turborotonde N274-Jabeekerstraat. Deze fietsbrug is aangemerkt als een project van IBA Parkstad en wordt een landmark voor de (Eu)regio.

 • Interreg IV Vlaanderen Nederland lokt met 88 mln Europees geld voor 69 projecten 200 miljoen investeringen uit en leidt tot 750 nieuwe banen

  Dit is een persbericht van Interreg IV Vlaanderen - Nederland

  In Interreg IV is ruim 88 miljoen euro toegekend aan 69 projecten, wat resulteerde in investeringen ter waarde van ruim 200 miljoen euro. De steun is toegekend aan 705 projectpartners (light).

 • LIOF en Provincie zetten in op versterking van de agrofoodsector

  11 april 2017

  LIOF geeft inhoudelijke en financiële ondersteuning aan individuele MKB ondernemers. Daarnaast richt LIOF zich op sectorversterking van de maakindustrie en logistieke sector in Limburg. Vandaag heeft Gedeputeerde Staten van Limburg besloten hier de komende drie jaar een sectorprogramma voor Agrofood aan toe te voegen.

 • Samenwerkingsovereenkomst windenergie

  11 april 2017

  De gemeenten Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert hebben samen met de Provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst getekend om de ontwikkeling van windenergie in hun gebied mogelijk te maken. De gemeenten spreken in deze overeenkomst hun intentie uit om samen invulling te geven aan de opgave om een energievoorziening te creëren waarmee minder broeikasgassen worden uitgestoten. Een opgave die wordt opgepakt door overheden en maatschappelijke organisaties in heel Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord.

 • OP-Zuid 2007-2013 lokt 650 miljoen aan regionale investeringen uit

  Dit is een persbericht van OP-Zuid.

  576 projecten, 650 miljoen aan investeringen, 5300 gecreëerde banen. Dat en nog meer is in de periode 2007-2013 gerealiseerd met het Operationeel Programma Zuid-Nederland, het Europese stimuleringsprogramma voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

 • Terinzagelegging herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen

  Op 21 maart 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Limburg het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen vastgesteld. Dit besluit is ook aan de betreffende gemeenteraden en colleges van B&W verstuurd, met daarbij het verzoek om conform de wet het herindelingsontwerp uiterlijk binnen twee weken ter inzage te leggen en de terinzagelegging tijdig bekend te maken door publicatie in de daarvoor gebruikelijke media.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken