Erfgoed

Erfgoed verbindt verleden, heden en toekomst. Het omvat alles wat vorige generaties ons hebben nagelaten en wat de huidige generatie wil overdragen aan volgende generaties: rituelen, gebruiken, taal, literatuur en ontelbare andere uitingen. Ze bevatten iets waardevols dat Limburgers bindt. De ambitie voor de komende jaren ligt in het vergroten van zichtbaarheid en toegankelijkheid, beter publieksbereik en meer samenhang en maatschappelijke impact. Het beleven, behouden en vermarkten van ons (immaterieel) erfgoed staat de komende jaren centraal.
Voor het erfgoedbeleid zijn drie aparte beleidsnota’s opgesteld, namelijk op het gebied van archeologie, monumenten en het (immaterieel) Limburgs erfgoed.

 • Archeologie

  Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland. De vondsten van de eerste bewoners van ons land dateren uit 250.000 jaar voor Christus en zijn opgegraven in Limburg. De Provincie Limburg wil de komende jaren een forse impuls geven aan de zichtbaarheid van archeologie. De toegankelijkheid en vooral zichtbaarheid van de rijkheid van ons (Limburgs) verleden zetten wij prominent in de etalage!

 • Monumenten

  Met 5339 officiële rijksmonumenten en bijna even zoveel gemeentelijke monumenten mag Limburg zich met recht een monumentrijke provincie noemen. Een rijk bezit.
  Het monumentale erfgoed is daarnaast een bron van kennis over het verleden en het inspireert ons bij nieuwe ontwerpopgaven. De monumenten staan niet los van de boeiende achterliggende verhalen. Het monumentaal erfgoed zegt iets over identiteit, over wie we zijn, waar we vandaan komen en wat wij willen koesteren voor volgende generaties.

 • Immaterieel erfgoed

  ‘Toekomst voor erfgoed!’ is het beleidskader met uitvoeringsprogramma immaterieel erfgoed 2016 tot en met 2019. Samen met het beleidskader monumenten 2016- 2019 ‘MoNument in beweging’ en het archeologiekader 2016- 2019 ‘Archeologie in de Etalage! vormt dit het erfgoed-drieluik voor de komende jaren.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken