Arbeidsmarkt en scholing

Doelstelling van het arbeidsmarkt en scholingsbeleid is het leveren van een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel, en het verminderen van de werkloosheid en dan met name bij de groep van langdurig werklozen.

  • Arbeidsmigratie

    Arbeidsmigranten en expatsleveren echter een stevige bijdrage aan onze economie. Nu al werken hier vele duizenden arbeidsmigranten. Zij verhogen het bruto regionaal product en daarmee de welvaart van de regio. Zonder deze arbeidsmigranten zouden wij binnen bepaalde beroepen tekorten hebben op onze arbeidsmarkt. De economische ambities dragen eraan bij dat in de toekomst waarschijnlijk nog velen zullen volgen, ook al omdat de autochtone beroepsbevolking de komende decennia gaat dalen. Dat geldt zeker nu werknemers uit de EU zich sinds enkele jaren vrij mogen bewegen op de Europese arbeidsmarkt.

  • Kansrijke sectoren Limburgse arbeidsmarkt

    08 oktober 2013

    De Provincie Limburg kiest in haar economisch beleid voor focus op een aantal kansrijke sectoren, de zgn. topsectoren. Vanwege het grote belang van menselijk kapitaal voor de topsectoren zijn per sector landelijke human capital agenda’s opgesteld. Deze agenda’s beogen thema’s bij de juiste partijen te agenderen met als doel de uitvoering te stimuleren.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken