Bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel

Voor een excellent vestigingsklimaat is het beschikbaar hebben van goed geoutilleerde en bereikbare bedrijventerreinen en kantorenlocaties essentieel. De Provincie Limburg zorgt in samenspraak met de gemeenten voor het juiste aanbod van dergelijke werklocaties qua omvang en kwaliteit.

Daarbij ligt bij kantoren primair de focus op binnensteden, maar kunnen stedelijke dienstenterreinen in de vorm van kantorenparken in stedelijke gebieden aanvullend nodig zijn. We hanteren een planning en programmering voor alle Limburgse regio's met opgaven voor het ontwikkelen van nieuwe terreinen en de herstructurering van bestaande terreinen.
Ook retailfuncties landen (te) vaak op bedrijventerreinen. Voor bepaalde grootschalige winkels is dit onder voorwaarden toegestaan. Daarnaast zijn er een aantal stedelijke dienstenterreinen als retailpark ingericht, waar een breder palet aan winkels is toegestaan. Echter voor het grootste deel zijn en blijven winkels gevestigd in stedelijke centra, dorpskernen en winkelconcentraties in de bebouwde kom. Om het totaalbeeld van de detailhandel in Limburg te kunnen schetsen, stelt de Provincie Limburg de winkelmonitor samen, immers: winkelbezoek en winkelplanning is meer en meer een regionaal vraagstuk.

Documenten

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken