Milieuonderzoek en advies

Een veilige, schone en gezonde leefomgeving in Limburg. De Provincie werkt voortdurend aan de kwaliteit van bodem, grondwater, geluid, lucht en omgevingsveiligheid. Samen met het Rijk, de Limburgse gemeenten, de Regionale Uitvoeringsdiensten en kennisinstituten houden we Limburg aantrekkelijk om te wonen, werken en ondernemen. Ook voeren we een aantal wettelijke taken uit.

Zoeken