Landschap

 • Landschapskader Noord- en Midden-Limburg

  Landschapskader Noord en Midden Limburg Het Landschapskader Noord- en Midden Limburg is herzien en de kaarten zijn geactualiseerd. Deze kunnen u met behulp van de Viewer Landschap geraadpleegd worden. Het nieuwe rapport is hier als pdf-bestand beschikbaar maar het kan ook in gedrukte vorm bij de provincie opgevraagd worden. De kaarten van 2009 zijn alleen nog via internet beschikbaar via de Viewer Landschap en het Geo Dataportaal. De kaarten van 2006 zijn wel nog als pdf-bestand beschikbaar.
  De Viewer Landschap is met name ontwikkeld om daarmee locatiegericht de kaarten van het Landschapskader te kunnen raadplegen en om snel inzicht te verkrijgen in de landschapskwaliteiten. Ook kan nagegaan worden welke de ontwikkelingsmogelijkheden zijn of welke kwaliteitsimpulsen voor het landschap ter plaatse passend zijn.

 • Landschapsvisie Zuid-Limburg

  Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is in landschappelijk opzicht voor Nederland een uniek gebied.
  Wageningen Universiteit (Leerstoel Landschapsarchitectuur) en de Provincie Limburg hebben samen gewerkt aan een landschapsvisie voor dit Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
  De Beleidsnotitie Landschapsvisie Zuid-Limburg geeft de beleidsstatus van de Landschapsvisie aan.

 • Viewers Natuur en Landschap

  12 mei 2017

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken