Roermond

De Provincie is op dit moment nog met de gemeente Roermond in gesprek over het convenant stedelijke ontwikkeling. In dit convenant worden resultaatafspraken over de stedelijke ontwikkeling van Roermond gemaakt. Uitgangspunten hierbij zijn het kader stedelijke ontwikkeling van de Provincie en de ambities die de gemeente Roermond in haar stad wil waarmaken.

Kaart Roermond

Roermond heeft een ambitieus plan opgesteld om de binnenstad de komende jaren te verfraaien en te verbeteren. Belangrijk onderdeel is de aanpak van winkelleegstand. Leegstaande panden buiten en binnen het kernwinkelgebied krijgen een woonbestemming, startende ondernemers kunnen rekenen op steun en er is geld voor het opknappen en renoveren van historische panden en gevels.
Verder worden de verbindingen tussen de binnenstad, het ECI-terrein en verschillende musea verbeterd, moet er een poppodium komen, een jaarlijkse Biënnale en een bovenregionaal kunst- en cultuurevenement. Ook wordt geïnvesteerd in meer groen.
Tot slot wordt de stad verder ontwikkeld tot regionaal mobiliteitsknooppunt. Hart is het NS-station met busstation en stationsplein die met een voetgangersboulevard uitgebouwd moeten worden tot "aantrekkelijk knooppunt met een gastvrije en uitnodigende uitstraling als entree van de stad". Op de planning staat onder meer een nieuwe fietstunnel. Verder zijn er diverse fietsenstallingen in de binnenstad gepland en wordt gewerkt aan verbeterde fietsverbindingen. Het totaalpakket moet Roermond aantrekkelijker maken, ook voor toeristen.

Zoeken