Goederenvervoer

De Provincie richt zich op het gebied van goederenvervoer zowel op de beleidsvorming als de planvorming van goederenvervoer in de provincie Limburg. Centraal staat daarin de versterking van het intermodaal vervoer, waarbij het accent ligt op de spoor- en waterinfrastructuur, terminals en overslagcentra.
Gezien het feit dat goederenvervoer niet aan de provincie- en landgrenzen ophoudt, onderhoudt de Provincie intensieve werkcontacten met een veelheid van organisaties in binnen- en buitenland. Ter verdieping van de kennis en het feeling houden met ontwikkelingen in de markt worden regelmatig werkbezoeken gemaakt en seminars bezocht, workshops gehouden en bijgewoond etc.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken