Infraprojecten

Overeenkomstig het Provinciaal Mobiliteitsplan is het infrastructuurbeleid van de provincie met name gericht op een verantwoorde verkeersafwikkeling van het goederenvervoer en het openbaar vervoer.
Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn het completeren van het nationaal wegennet en het sluitend maken en herinrichten van het regionaal wegennet. Vooral de gewenste ontwikkeling van logistieke knooppunten, regionale overslagcentra, bovenregionale bedrijven terreinen en regionaal openbaar vervoer zijn hierbij gebaat, waarmee ook de leefbaarheid is gediend.

 • A2 Maastricht

  12 april 2011

  De A2 in en rond Maastricht levert al jarenlang discussie op, met name voor bewoners van de omliggende buurten en verkeer dat in en door Maastricht komt. Hierbij valt te denken aan veiligheid, gezondheid, verkeer en leefbaarheid. Het A2-project wil een vernieuwende totaalaanpak bieden.

 • Buitenring Parkstad Limburg

  De Buitenring Parkstad Limburg heeft een duidelijk doel: zorgen dat de bereikbaarheid van en binnen de regio Parkstad sterk verbetert. De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast. Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid in het gebied.
  De Buitenring wordt een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken. De autoweg bestaat straks uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom wordt 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.
  Samen met de aanleg van de Buitenring worden ook de provinciale wegen N298, N299 en N300 verbeterd. Zo ontstaat een fijnmazig wegennet, met een hoogwaardige verbinding rond de regio en een goede aansluiting op de hoofdwegen binnen Parkstad, zoals de Binnenring Parkstad. Zo zijn woonwijken, bedrijven en toeristische attracties in de regio straks beter te bereiken.

 • N266 Nederweert - A2

  23 februari 2016

  De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg willen de verbinding tussen de provinciale weg N266 en de autosnelweg A2 duurzaam verbeteren.
  Op 14 november 2011 namen Provinciale Staten (PS) van Limburg een motie aan, waarin Gedeputeerde Staten (GS) werden opgeroepen om ‘te bespoedigen dat de N266 wordt verbonden met de gedeeltelijk gerealiseerde randweg om Nederweert’. Hierin werden PS gemotiveerd en beargumenteerd gevraagd mee te werken aan de realisatie van deze randweg met het oog op de lokale en regionale ontwikkeling.
  Om uitvoering te geven aan de motie hebben de gemeente Nederweert en de Provincie een gezamenlijke projectgroep opgericht. Deze is verantwoordelijk voor het betrekken van stakeholders, andere overheden en organisaties bij het proces om te komen tot de aanleg van de weg.

 • N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook

  07 maart 2017

  De Provincie Limburg gaat, in samenwerking met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep, de N271 tussen Mook en Milsbeek reconstrueren. De indeling van de weg, inclusief de fietspaden, verandert.

 • N271 Ombouw Gennep

  21 januari 2016

  De Provincie Limburg is bezig met de voorbereidingen voor het ombouwen van een aantal aansluitingen tot rotondes en het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/h op de N271 ter hoogte van Gennep. De regionaal verbindende weg N271 loopt van Venlo naar Nijmegen en kent ter hoogte van Gennep en Heijen een profiel van 2x 2 rijstroken met gescheiden rijbanen en een maximumsnelheid van 100 km/h.

 • N273 kom Baarlo

  07 februari 2017

  De Provincie Limburg gaat, in samenwerking met de gemeente Peel en Maas, de N273 in de kom van Baarlo reconstrueren.

 • N274 Onderbanken

  24 maart 2017

  De regionaal verbindende weg N274 loopt vanaf de N293 bij Posterholt naar Brunssum en is een belangrijke verkeersader voor de gemeenten ten zuidoosten van Roermond, de Duitse Selfkant en het noordoostelijk deel van de stadsregio Parkstad Limburg. De weg doorsnijdt de Duitse Selfkant en heeft op Duits grondgebied het wegnummer L410. De weg is, naast de rijksweg A2, een van de weinige verbindingen tussen het zuiden en midden van de provincie Limburg en wordt onder meer bij calamiteiten op de A2 ook ingezet als alternatieve route.

 • N276 Dr. Nolenslaan

  14 december 2016

  De N276 is de regionaal verbindende weg tussen Brunssum en Sittard. De Provincie Limburg heeft geconstateerd dat de capaciteit van het kruispunt van de N276 met de Dr. Nolenslaan onder druk staat en in de toekomst ontoereikend kan zijn. Dagelijks ontstaat er filevorming, waardoor de bereikbaarheid van Sittard Noord en de regio ontoereikend is.

 • N276 Middenweg

  03 oktober 2016

  De Provincie Limburg gaat van maandag 3 oktober 09:00 uur, tot en met vrijdag 7 oktober 06:00 uur, onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Middenweg (N276) te Sittard-Geleen tussen de aansluiting Bergerweg en aansluiting Heerlenerweg. Gedurende de werkzaamheden is de Middenweg (N276), tussen de aansluiting Bergerweg en aansluiting Heerlenerweg afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 • N278 Margraten

  29 juli 2016

  De Provincie Limburg gaat de verkeersregelinstallatie (VRI) vervangen op de kruising Rijksweg N278 - Dobbelsteynstraat te Margraten. Deze installatie is verouderd en aan vervanging toe. Nieuwe technische systemen maken het mogelijk de groentijden en de cyclussen te optimaliseren. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling en worden de wachttijden korter.

 • N280 West

  Het project N280-West maakt deel uit van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML). Daarin is één van de pijlers het programma Ontwikkel-as N280. De N280 verbindt Weert met Roermond en is de belangrijkste Oost-Westverbinding in Midden-Limburg. Het project N280-West bestaat uit twee deelprojecten: wegvak Roermond en wegvak Leudal.

 • N294 Urmonderbaan

  16 maart 2017

  De Provincie Limburg gaat de verkeersregelinstallaties (VRI’s) vervangen op de kruispunten N294 Urmonderbaan - A2 en N294 Urmonderbaan – Oude Postbaan (nabij Chemelot). Deze installaties zijn verouderd en aan vervanging toe. Nieuwe technische systemen maken het mogelijk de groentijden en de cyclussen te optimaliseren. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling en worden de wachttijden korter.

 • N595 Wittemer Allee

  07 februari 2017

  De Provincie Limburg wil, samen met de gemeente Gulpen-Wittem, de N595 tussen Wittem en Wijlre reconstrueren. De gebiedsontsluitende weg wordt duurzaam veilig ingericht, waarbij de indeling van de weg verandert. Een fietsvoorziening wordt aangebracht, gescheiden van de hoofdrijbaan.

 • N598 De Hut - De Plank

  07 juli 2016

  De Provincie Limburg is van plan de provinciale weg N598 van de Hut naar de Plank te reconstrueren.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken