N276 Dr. Nolenslaan

De N276 is de regionaal verbindende weg tussen Brunssum en Sittard. De Provincie Limburg heeft geconstateerd dat de capaciteit van het kruispunt van de N276 met de Dr. Nolenslaan onder druk staat en in de toekomst ontoereikend kan zijn. Dagelijks ontstaat er filevorming, waardoor de bereikbaarheid van Sittard Noord en de regio ontoereikend is.

In een verkeerskundige analyse is bekeken wat de beste oplossing is voor dit knelpunt. Op basis hiervan is besloten de vormgeving van het kruispunt aan te passen van een gelijkvloerse kruising naar een ongelijkvloerse kruising.

Belangrijk hierbij is het verbeteren van de doorstroming en de verkeersafwikkeling.

Tijdens een consultatieavond in april 2012 zijn er verschillende varianten van het plan gepresenteerd. Hierna is na verschillende onderzoeken en bestuurlijk overleg een keuze gemaakt voor het definitieve ontwerp, waarbij ook de omgeving betrokken is via verschillende consultatiemomenten. Vervolgens zijn, weer in samenspraak met de omgeving, de contractdocumenten gemaakt. In september 2014 is de aanbesteding gestart die gewonnen is door aannemer Dura Vermeer. Het definitieve ontwerp (pdf, 1 MB) is online in te zien.

Medio 2015 zijn de werkzaamheden aan de ongelijkvloerse kruising van start gegaan. Op maandag 14 november is de ongelijkvloerse kruising in gebruik genomen en rijdt het verkeer door de tunnelbak en over het nieuwe viaduct.  Momenteel voert de aannemer nog enkele afrondende civieltechnische werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2016. Begin 2017 start de groenaannemer met de aanplant van bomen langs de N276. Naar verwachting is het gehele project begin 2017 gereed. De nieuwe weg Dr. Nolenslaan en de N276 Hasseltsebaan worden overgedragen aan de beheerafdeling van de gemeente Sittard-Geleen (Dr. Nolenslaan) en de Provincie Limburg (N276 Hasseltsebaan).

Consultatie

Graag gaan wij met omwonenden en bedrijven in gesprek om de verschillende belangen, aandachtspunten, tips enz. boven tafel te krijgen. Voor zowel omwonenden als voor de bedrijven zijn er op verschillende momenten consultatiebijeenkomsten georganiseerd. Ook tijdens de utivoering blijven we in nauw contact met de bewoners en bedrijven in de omgeving.

Nieuwsbrief

Om belangstellenden op de hoogte te houden brengen we periodiek een nieuwsbrief uit die per mail verstuurd wordt. In de rechter kolom van deze pagina kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Aanmelden nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief N276.

Aanmelden nieuwsbrief

Overzicht nieuwsbrieven

Klik hier voor een overzicht van de reeds uitgebrachte nieuwsbrieven.

Overzicht nieuwsbrieven

Meer informatie

Heeft u een vraag, neem dan contact op met Marcel Vranken, omgevingsmanager van Dura Vermeer. Dit kan per mail:

Zoeken