N278 Margraten

De Provincie Limburg gaat de verkeersregelinstallatie (VRI) vervangen op de kruising Rijksweg N278 - Dobbelsteynstraat te Margraten. Deze installatie is verouderd en aan vervanging toe. Nieuwe technische systemen maken het mogelijk de groentijden en de cyclussen te optimaliseren. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling en worden de wachttijden korter.

De werkzaamheden duren in totaal zo’n 3 weken en vinden plaats tussen maandag 19 september en vrijdag 7 oktober. In de dagen hieraan voorafgaand plaatsen we de tijdelijke verkeersmaatregelen. Mogelijk worden dan ook al enkele detectielussen in de weg geslepen.

Locatie werkzaamheden N278 Margraten

Fasering werkzaamheden

De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd:

 1. Fase noord:
  We starten op maandag 19 september met Fase noord. Deze werkzaamheden duren ongeveer 1 week. In deze fase werken we aan de noordzijde, komende vanuit de richting Gulpen. De oude masten met verkeerslichten worden verwijderd en in het wegdek worden nieuwe detectielussen geslepen. Het motorverkeer op de rijksweg en de zijwegen kan gewoon doorrijden. Voor (brom-) fietsers vanuit de richting Gulpen wordt een omleidingsroute ingesteld. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken.

 2. Fase zuid:
  Na ongeveer een week starten we aan de andere kant, de zuidzijde, komende uit de richting Maastricht. Deze werkzaamheden duren ook ongeveer 1 week. Ook hier verwijderen we de oude masten met verkeerslichten en slijpen we nieuwe detectielussen in het wegdek. Gedurende deze werkzaamheden kan het motorverkeer gewoon doorrijden. (Brom-)fietsers vanuit de richting Maastricht moeten oversteken. Hiervoor worden veilige oversteekplaatsen gecreëerd, ondersteund met verkeerslichten. Fietsers vanuit de Dobbelsteynstraat moeten voor een korte periode oversteken via de middenberm, onder begeleiding van een verkeersregelaar. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken.

 3. Fase Dobbelsteynstraat:
  In de tweede week werken we ook aan de verkeerslichten op de Dobbelsteynstraat. Voor deze werkzaamheden wordt het deel van de Dobbelsteynstraat vanaf de Broenshemweg tot aan de kruising met de Rijksweg N278 afgesloten voor alle verkeer. Aanwonenden kunnen vanuit de Broenshemweg tot aan de werkzaamheden gebruik maken van de Dobbelsteynstraat. Door het afsluiten van dit deel van de kruising ontstaat een veilige situatie, voor zowel de weggebruikers als ook de wegenbouwers. De afsluiting duurt maximaal 3 dagen en staat gepland van woensdag 28 tot en met vrijdag 30 september. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

 4. Aansluiten van de kabels:
  De laatste week werken we aan het aanbrengen en aansluiten van alle kabels voor de verkeersregelinstallatie. Deze werkzaamheden vinden plaatst naast de weg. Het verkeer ondervindt hiervan geen hinder. Naar verwachting kan de nieuwe verkeersregelinstallatie in de eerste week van oktober in werking worden gesteld. 

Overlast

We proberen overlast zo veel als mogelijk te voorkomen. De werkzaamheden kunnen echter hinder met zich meebrengen. Het slijpen van de detectielussen veroorzaakt geluid, vandaar dat we deze werkzaamheden overdag uitvoeren. Gedurende de werkzaamheden kan het verkeer zo veel als mogelijk doorrijden. Indien nodig zetten we verkeersregelaars in. Tijdens het plaatsen van de nieuwe masten voor de verkeerslichten wordt het verkeer enkele momenten stilgezet. Dit oponthoud zal ongeveer 15 minuten duren. 

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Ton van Heijst, omgevingsmanager van de Provincie Limburg, via het telefoonnummer +31(0)43 – 389 99 99 of per mail via a.van.heijst@prvlimburg.nl

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken