N280 West wegvak Roermond

Het project N280 West wegvak Roermond omvat het weggedeelte van de N280 gelegen tussen de St. Wirosingel en het kruispunt Hatenboer.

De huidige situatie belemmert een aantal belangrijke ontwikkelingen:

 • de economische ontwikkeling van Midden-Limburg
 • de komst van Jazz-City  als onderdeel van de uitbreiding van het Designer-Outletcenter (DOC), waarin Jazz city fungeert als Leisure trekpleister voor toeristen en bewoners
 • een verbeterde bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, van het Maasplassengebied en van nationaal parken De Meinweg en de Peel

De aanpassingen richten zich op:

 • het opheffen van het doorstromingsprobleem voor doorgaand verkeer op de N280, vanaf de St. Wirosingel tot en met het kruispunt Hatenboer
 • het verbeteren van de verkeersafwikkeling vanaf de N280 naar het onderliggend wegennet binnen de gemeente Roermond

Het projectbudget bedraagt 56,8 miljoen euro.

Visualisatie reconstructie N280 Roermond

De stand van zaken en planning

Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidende fase. Recent zijn aard en omvang van de werkzaamheden gewijzigd (zogenoemde scopewijziging, zie ook Wat vooraf ging). Provincie en gemeente houden zich nu dan ook bezig met:

 • het actualiseren van onderzoeken
 • het voorbereiden van vergunningsaanvragen
 • het uitwerken van specifieke aandachtspunten in het ontwerp, afgestemd met klankbordgroepen en stakeholders

Planning

Initiatiefase: heden – juli 2016
Ontwerp- en bestekfase: juli 2016 – februari 2017
Aanbestedingsfase: april 2017 – augustus 2017
Realisatiefase: juli 2018 – maart 2021

Wat vooraf ging

Scopewijziging, 5 februari 2016
Op vrijdag 5 februari 2016 hebben Provinciale Staten unaniem ingestemd met het Statenvoorstel (G-15-027) omtrent een scopewijziging. Als gevolg van de scopewijziging wordt de U-turn ter hoogte van de aansluiting Schipperswal vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Dit draagt bovendien bij aan de verkeersveiligheid. .

Akkoord op planuitwerking, 8 juni 2012
Op 8 juni 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd (besluit G-12-016-1) met de startnotitie N280 West en de daarin beschreven acties (fase2). Dit besluit omvat voorkeursscenario 3 als basis voor het wegvak Roermond.

Burgerparticipatie

De Provincie Limburg wil haar burgers actief betrekken bij de uitvoering van programma’s en projecten. Het projectteam staat open voor suggesties en opmerkingen vanuit de betrokken omgeving. Daarnaast betrekken wij de omgeving zo actief mogelijk bij alle projectfasen. Hiervoor hebben wij klankbordgroepen opgericht. Op dit moment zijn er vijf klankbordgroepen:

 • Algemeen
 • Bedrijven
 • Geluid & leefkwaliteit
 • Wilhelminasingel
 • Looskade

Heeft u interesse in één van onze klankbordgroepen of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op. 

Projectteam

In het project N280 West, wegvak Roermond werken de gemeente Roermond en de Provincie Limburg nauw samen. Het projectteam is daarom als volgt samengesteld:

Projectleider: Robert Godschalk, Provincie Limburg
Omgeving Manager: Henk Thijssen, Gemeente Roermond
Technisch Manager: Ralf Reijans, Provincie Limburg
Manager Projectbeheersing: Peter Crousen, Provincie Limburg
Contract Manager: Guido Schreuders. Provincie Limburg
Projectsecretaris: Kristel Demeester-Folie, Provincie Limburg

Het projectteam beantwoordt graag uw vragen en voorziet u van gewenste informatie.

Contact en informatie 

In de rechterkolom van deze pagina vindt u onze contactgegevens. Ook kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. 
Meer informatie over werken aan de N280 in Roermond vindt u in deze flyer. (pdf, 558 KB)

Projectarchief

In het projectarchief vindt u diverse informatie zoals presentaties, verslagen van bijeenkomsten, publicaties en onderzoeksrapporten. In de rechterkolom van deze pagina kunt u doorklikken naar het projectarchief.

Zoeken

Uitgelicht

Contact en informatie

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met het projectteam N280 West wegvak Roermond:

Projectarchief

Hier vindt u diverse informatie zoals presentaties, verslagen van bijeenkomsten, publicaties en onderzoeksrapporten.

Zoeken