N294 Urmonderbaan

De Provincie Limburg gaat de verkeersregelinstallaties (VRI’s) vervangen op de kruispunten N294 Urmonderbaan - A2 en N294 Urmonderbaan – Oude Postbaan (nabij Chemelot). Deze installaties zijn verouderd en aan vervanging toe. Nieuwe technische systemen maken het mogelijk de groentijden en de cyclussen te optimaliseren. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling en worden de wachttijden korter.

Om de verkeersafwikkeling van het kruispunt N294 - A2 te verbeteren wordt, naast het vervangen van de verkeersregelinstallatie, ook het kruispunt zelf aangepast. Dit gebeurt in samenwerking met de Gemeente Stein en Rijkswaterstaat, die ook rond dit kruispunt werkzaamheden hebben gepland. Door deze werkzaamheden te combineren tot één project wordt de  overlast voor de gebruiker en omgeving beperkt. De aanpassingen aan dit kruispunt zijn in hoofdlijnen:

 • het uitbreiden van de afrit komend vanuit Eindhoven met een extra linksafstrook;
 • het ombouwen van de huidige busbaan, komende vanuit Urmond, in een recht doorgaande rijstrook (de huidige busbaan wordt niet meer gebruikt door lijndiensten). Hierdoor ontstaat ruimte voor een aparte linksafstrook;
 • het wijzigen van het enkelzijdig bereden fietspad aan weerszijde van de N294 in een in twee richtingen bereden fietspad aan de noordzijde van de N294.

Planning

In het najaar van 2016 zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan de kruispunt N294 - Oude Postbaan, zoals het vervangen van de masten. In het voorjaar van 2017 worden de overige werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de werkzaamheden aan het kruispunt N294 - A2. Hierdoor wordt de periode van overlast zo beperkt mogelijk gehouden.

Vanaf maandag 13 maart tot en met maandag 1 mei worden tussen 9.00 uur en 16.00 uur detectielussen in het wegdek geslepen en de masten van de verkeerslichten bij het kruispunt N294 - A2 vervangen. Tijdens deze werkzaamheden worden verkeersmaatregelen geplaatst en incidenteel verkeersregelaars ingezet. Het verkeer kan hierdoor enige hinder ondervinden.

Afsluitingen
Om de werkzaamheden veilig en snel uit te kunnen voeren is het nodig de kruispunten gedurende enkele weekenden (deels) af te sluiten. De planning ziet er als volgt uit:

Fase 1  

Woensdag 22 maart, donderdag 23 maart en
vrijdag 24 maart, steeds van 21.00 uur tot uiterlijk 05.00 uur.

 A2 afrit Urmond (48) vanuit Eindhoven afgesloten (zie kaart 1 (pdf, 285 KB)).

Fase 2  

Vrijdag 31 maart van 21.00 uur tot
en met maandag 3 april 05.00 uur.

Afsluiting noordzijde (zie kaart 2 (pdf, 286 KB), rode markering):

 • N294 Urmonderbaan vanaf kruispunt N294 – Oude Postbaan in richting Stein/Urmond/A2 afgesloten
 • A2 afrit Urmond (48) vanuit Eindhoven afgesloten
 • A2 toerit richting Eindhoven (48) afgesloten
Fase 3  

Vrijdag 7 april van 21.00 uur tot
en met maandag 10 april 05.00 uur.

Afsluiting zuidzijde (zie kaart 2 (pdf, 286 KB), gele markering):

 • Nieuwe Postbaan ter hoogte van kruispunt Mauritslaan in richting Sittard/A2 afgesloten
 • A2 afrit  Urmond (48) vanuit Maastricht afgesloten
 • A2 toerit richting Maastricht (48) afgesloten
Fase 4  

Vrijdag 28 april van 21.00 uur tot
en met maandag 1 mei 05.00 uur.

Afsluiting noord- en zuidzijde (zie kaart 3 (pdf, 285 KB)):

 • N294 Urmonderbaan vanaf kruispunt N294 – Oude Postbaan in richting Stein/Urmond/A2 afgesloten
 • Nieuwe Postbaan ter hoogte van kruispunt Mauritslaan in richting Sittard/A2 afgesloten
 • A2 toe- en afritten Urmond (48) afgesloten
 • De A2-afrit Urmond (48) vanuit Maastricht is vanaf zaterdag 29 april vanaf 10:00 uur alléén richting Sittard weer open

 

Voor het verkeer worden diverse omleidingsroutes ingesteld. De omleidingsroutes worden ter plaatse op borden aangegeven. Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 10 minuten.

Reserveweekenden
Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld naar de weekenden van vrijdag 21 april 21.00 uur tot en met maandag 24 april 05.00 uur en vrijdag 5 mei 21.00 uur tot en met maandag 8 mei 05.00 uur.

Meer informatie

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met het projectteam N294 Urmonderbaan:

Email: a.van.heijst@prvlimburg.nl
Tel: +31(0)43 - 389 99 99

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken