Locatiebeleid tankstations

Het locatiebeleid beschrijft het provinciaal beleid voor tankstations langs provinciale wegen in de provincie Limburg.

De Provincie Limburg voert geen actief tankstationbeleid, dat wil zeggen, dat de markt bepaalt waar tankstationlocaties zouden moeten zijn. De nota beschrijft de bijzondere provinciale randvoorwaarden die bij het komen tot nieuwe locaties of verplaatsing van bestaande tankstations langs provinciale wegen in acht moeten worden genomen. Zie:

Naast het provinciaal beleid is het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid van essentieel belang voor een tankstationlocatie. Het gemeentelijk beleid wordt met name in het bestemmingsplan inzichtelijk gemaakt.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken