Klimaatbestendige regionale watersystemen

  • Normering regionale wateroverlast

    14 januari 2015

    Gedeputeerde Staten van Limburg hebben eind 2009 in de waterverordening een normenstelsel voor wateroverlast in de regionale oppervlaktewateren in de provincie vastgesteld. Met de invoering van deze normen zal meer duidelijkheid ontstaan over de mate van bescherming tegen wateroverlast die de overheid biedt.

  • Watertoets

    30 maart 2016

    Water kan de leefomgeving mooier en leuker maken. Maar te veel, te weinig of te vuil water kan in diezelfde leefomgeving leiden tot overlast en onveiligheid. Het waterbelang moet daarom een duidelijker plek krijgen in de ruimtelijke planvorming. Dit is afgesproken in het nationaal overleg over het waterbeheer van de 21e eeuw. Zo is het instrument van de watertoets geboren.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken