Leefomgeving

Hier kunt u meer lezen over beleid en regelingen met betrekking tot de leefomgeving.

 • Binnenmilieu

  27 september 2016

  Op dit moment is bij 50% van de woningen een binnenmilieu probleem, met alle gezondheidsgevolgen van dien, zoals astma en COPD. Aan de andere kant vindt er nu veel nieuwbouw en renovatie plaats, met strenge isolatie-eisen en zonder automatisch rekening te houden met meer ventilatie van de woning. Zaak is om te voorkomen dat het binnenmilieu probleem niet verergert.

 • Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

  03 juni 2015

  Met het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld om projecten, die de leefkwaliteit in de plaatselijke stedelijke omgeving verbeteren, te ondersteunen.Het ISV levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit en (fysieke) leefbaarheid van steden en wijken. Met het ISV streeft het Rijk naar duurzame, vitale en leefbare steden en wijken en naar ruimte voor verschillende wensen van bewoners. Het ISV moet ertoe bijdragen dat het aantal aandachtswijken afneemt.

 • Leefbaarheid en groen

  16 juni 2015

  Met de, inmiddels vervallen (vanaf 12 september 2014 kan geen aanvraagformulier meer worden ingediend), Nadere subsidieregels Leefbaarheid en Groen 2013-2015 wil de Provincie Limburg voorbeeldprojecten ondersteunen die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid met een accent op actief burgerschap. De ervaringen en nieuwe inzichten die daarbij worden opgedaan zullen vervolgens breed verspreid worden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken