Regionale structuurvisies wonen

Om de kwalitatieve en kwantitatieve woningmarktopgave in Limburg goed op te pakken is het belangrijk dat er sprake is van onderlinge afstemming tussen gemeenten. Hierin vervult de Provincie Limburg een belangrijke taak.

Doel van de Provinciale Woonvisie is om samen met alle partners in de regio’s te bereiken dat de juiste woningen op de juiste plaats en op het juiste moment beschikbaar komen.Sinds 16 januari 2015 is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014 actief. Het POL dient als basis voor het opstellen van drie structuurvisies (Noord, Midden en Zuid) op het gebied van wonen. De structuurvisie voor de regio Midden-Limburg is op 18 december 2014 regionaal vastgesteld. De structuurvisies voor Noord en Zuid zijn nog in ontwikkeling.

In afwachting van de structuurvisies voor Noord en Zuid zijn voor deze regio’s vooralsnog de eerder opgestelde woonvisies actief. Basis voor die eerdere woonvisies was de Provinciale Woonvisie. Aan de hand daarvan zijn voor een achttal regio’s (op woningmarktniveau) regionale woonvisies opgesteld. De regionale woonvisie Midden-Limburg Oost en de regionale woonvisie Weerterkwartier zijn inmiddels vervangen door de nieuwe Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg.

Klik hier voor de regionale structuurvisies wonen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken