Transitiefonds Limburgse Woningmarkt

Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is door de Provincie Limburg ontwikkeld om de Limburgse woningmarkt een duwtje in de rug te geven.De Limburgse woningmarkt is momenteel niet, of onvoldoende, in beweging en er is een onbalans tussen vraag en aanbod.
Het transitiefonds vormt een kader waarbinnen een aantal instrumenten zijn vastgelegd om projecten die een aantoonbare bijdrage leveren aan het verbeteren van de woningmarkt financieel te ondersteunen. Het Transitiefonds heeft zijn doel bereikt wanneer er weer sprake is van dynamiek op de woningmarkt en vraag en aanbod meer in balans zijn.

 • Instrumenten en doelstellingen

  22 april 2016

  Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt bestaat uit verschillende compartimenten met elk zijn eigen doelstellingen en voorwaarden. Projecten die een bijdrage leveren aan de aanpak van de transitieopgave op de Limburgse woningmarkt kunnen in aanmerking komen voor provinciale ondersteuning via een van de compartimenten van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.

 • Leningen en garanties zakelijke initiatieven

  20 juli 2015

  Zakelijke initiatiefnemers kunnen, mits ze een bijdrage leveren aan de transitieopgave voor de Limburgse woningmarkt, in aanmerking komen voor een lening of garantie uit het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.

 • Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen

  17 januari 2017

  Het doel van de Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen is om particuliere woningeigenaren te stimuleren zelf maatregelen te treffen die de levensloopbestendigheid van de woning vergroten. Hierbij is het uitgangspunt dat aangepaste woningen beter aansluiten bij de huidige en de toekomstige woningvraag.

 • Duurzaamheidslening

  17 januari 2017

  Sinds 1 november 2012 biedt de Provincie Limburg de Duurzaamheidslening aan. Deze lening kunt u aanvragen om maatregelen te realiseren die uw woning energiezuiniger maken of die energie opwekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatie of zonnepanelen.

 • Financiële arrangementen

  03 juni 2015

  De veranderingen op het gebied van bevolkingsomvang en bevolkingssamenstelling hebben grote gevolgen voor de vastgoedmarkt. Principes en methoden die ten tijden van bevolkingsgroei toepasbaar waren, zijn niet meer mogelijk. De regio Parkstad Limburg en Provincie Limburg hebben de samenwerking met BZK & RVOB gezocht om oplossingen te vinden voor de omvangrijke problematiek op de vastgoedmarkt ten gevolge van de demografische ontwikkelingen. In deze samenwerking is gezocht naar nieuwe integrale en samenhangende arrangementen. Dit heeft bijgedragen aan het opstellen van het transitiefonds.

 • Denktank Wonen

  03 juni 2015

  Vrijdag 23 januari 2015 zijn in het kader van de Denktank Wonen medewerkers en bestuurders van onder andere Provincie Limburg, gemeenten, projectontwikkelaars, beleggers en partijen uit de bouw bij elkaar gekomen om ideeën en meningen te delen voor wat betreft de woningmarkt in Zuid Limburg. Door kennis te delen en verschillende partijen samen te brengen ontstaat een omgeving waarin (de basis voor) nieuwe inzichten, beleid en samenwerkingen kunnen ontstaan.

 • Contact

  Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, stuur dan een e-mail naar transitiefonds@prvlimburg.nl. Wij nemen uw vraag binnen twee werkdagen in behandeling.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken