BNMO afdeling Limburg Midden/Noord en BNMO afdeling Limburg Zuid

De BNMO is de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers. Deze werd in 1945 opgericht door de Nederlandse militaire slachtoffers en weduwen van militairen van de Tweede Wereldoorlog.

De BNMO stelt zich ten doel om naast het versterken van de onderlinge band tussen de leden door het organiseren van allerlei activiteiten en bijeenkomsten, de belangen te behartigen van haar leden. Het gaat dan om de belangen die rechtstreeks of zijdelings samenhangen met een ten gevolge van de uitoefening van de militaire dienst opgelopen letsel of ziekte, of met een overlijden ten gevolge van de uitoefening van de militaire dienst.

De BNMO bestaat uit 15 afdelingen en heeft zo'n 7000 leden. Het Bondsbureau is gevestigd in Doorn. Leden kunnen rekenen op hulpverlening op sociaal en medisch gebied en juridische informatie en advies. Prinses Beatrix is Beschermvrouwe van de BNMO. Prins Bernhard, die het lot van de slachtoffers sterk aan het voetlicht bracht en voor velen een steun en toeverlaat was, was tot zijn overlijden Beschermheer.

Meer info: http://www.bnmo.nl/

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken