Belgisch Nederlandse Vereniging Maasland (BENEV Maasland)

De eerste Belgisch-Nederlandse Vereniging werd begin jaren vijftig opgericht in Antwerpen met als doel het streven naar een nauwe en vriendschappelijke samenwerking en naar al wat een goede verstandhouding tussen België en Nederland teweeg kan brengen en verstevigen.

De Belgisch-Nederlandse Vereniging Maasland (BENEV Maasland) werd in 1998 opgericht. Het is een vereniging waar Belgen en Nederlanders elkaar ontmoeten, waar gezocht wordt naar de onderlinge overeenkomsten en waar een beter begrip ontstaat voor ieders eigenheid, vaak met grensoverschrijdende samenwerking als gevolg.

BENEV Maasland organiseert onder andere ontbijtbijeenkomsten, lunches met vooraanstaande sprekers, bedrijfsbezoeken, culturele activiteiten, diners en familiebijeenkomsten. Zij tracht zoveel mogelijk de actualiteit te volgen in het bepalen van de onderwerpen en sprekers. De activiteiten hebben als belangrijkste doel de informele contacten tussen de leden te bevorderen en de grensoverschrijdende vriendschap te stimuleren.

Meer info: http://www.benev.nl/

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken