Beschermheer Veldeke Limburg

De vereniging Veldeke Limburg werd in 1926 opgericht te Maastricht. Het doel was en is de instandhouding en bevordering van de Limburgse dialecten. Het woord V.E.L.D.E.K.E., een verwijzing naar de eerste Maaslandse dichter wiens werk is overgeleverd, werd gezien als een letterwoord: Voor Elk Limburgs Dialect Een Krachtige Eenheid. Die eenheid was/is Veldeke.

De vereniging is opgebouwd uit kringen, regionale of plaatselijke entiteiten met een eigen bestuur en een eigen programma van activiteiten. De focus daarbij is gericht op de eigen stad of regio.

Als overkoepelende organisatie functioneert Veldeke Limburg. Alle leden zijn als lid van Veldeke Limburg automatisch lid van een kring.

Naast de activiteiten die iedere kring voor zich organiseert, zijn er de activiteiten die op provinciaal niveau worden georganiseerd door Veldeke Limburg. Deze worden deels mede georganiseerd door de kringen (bijv. de voorronden van de declamatiewedstrijd), deels door Veldeke Limburg solo (bijv. de po√ęzie- en verhalenwedstrijd voor de Veldeke-literatuurprijs). Er is dus sprake van een sterke samenwerking tussen kringen en hoofdbestuur. Ook treedt het bestuur van Veldeke Limburg op als service-organisatie naar de kringen. Dat komt o.a. tot uiting in het leveren van sprekers, het organisatorisch faciliteren van activiteiten en het vertalen van provinciaal streektaalbeleid naar de regio of stad.

Meer info: http://www.veldeke.net/

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken