Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) is een provinciale koepelorganisatie waarbij 270 Limburgse blaasmuziekverenigingen en een twintigtal drumbands zijn aangesloten. De LBM zorgt onder andere voor de belangenbehartiging van de aangesloten verenigingen en richt zich op een bloeiend cultureel-maatschappelijk leven in Limburg.

Door de organisatie van bondsconcoursen, de Finale Jonge Solisten en diverse thema-activiteiten, geeft zij belangrijke impulsen aan de kwalitatieve uitbouw van de muziekverenigingen en de blaasmuziek in Limburg. De bond telt negen regio's, geografisch verspreid over de provincie, met elk een eigen regiobestuur. De gezamenlijke regiobesturen vormen een klankbordgroep voor het LBM- bestuur. De LBM krijgt bovendien ondersteuning van diverse permanente en ad hoc commissies.

Meer info: www.lbminfo.nl

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken