Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV)

De Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) werd op 11 september 1962 opgericht als een samenwerkingsverband van de zestien grote Limburgse Stadscarnavalsverenigingen. Met respect voor de tradities van elke afzonderlijke carnavalsvereniging is haar doel de instandhouding en bevordering van carnaval als een uiting van de levendige Limburgse volkscultuur en folklore.

Zo wil de SLV een bijdrage leveren aan het culturele en maatschappelijke leven in Limburg. De SLV probeert haar doelstellingen te bereiken door de onderlinge samenwerking te bevorderen, de onderlinge band te verstevigen, onderscheidingen uit te reiken, samen te werken met andere organisaties en op te treden als een overkoepelend orgaan. Eenmaal per jaar treedt de SLV nadrukkelijk naar buiten met de uitreiking van de Orde van de Gulden Humor oftewel de Gouden Narrekap. Dit is de hoogste onderscheiding binnen het Limburgse carnaval.

Meer info: www.slv-limburg.nl

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken