De heer A.M.G. (Twan) Beurskens (VVD)

Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur

Portefeuille

Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur
(2de plv. CdK)

 • Economie
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF, MKB fonds, Acquisitie
 • Brightlands-campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport

Opleiding

2016 Postacademische opleiding Governance voor Commissarissen & Toezichthouders, Wagner Group Groningen

2006-2009 Universitaire opleiding managementwetenschappen: Public Management en Policy (Drs./Msc.)
Open Universiteit Nederland. Vraagstuk:’ bestuurlijke regie in een stedelijke herstructureringscontext’.

2003-2005 Universitaire opleiding managementwetenschappen: Master in Public Governance (MPG), cum laude afgestudeerd
Open Universiteit Nederland. Vraagstuk: ‘succes- en faalfactoren projectmatig werken’.

2001-2002 Professioneel projectleiderschap, specialisatie project- en programmamanagement
Intermediair Managementleergang.

1998-2000 Hogere Bestuursdienstopleiding, specialisatie Algemeen Juridische Zaken
Bestuursacademie Nederland.

1994-1996 Kort Hoger Onderwijsprogramma Bestuurskunde, specialisatie Politiek en beleid
Open Universiteit Nederland.

1989-1991 Kaderopleiding politiediploma B
Commissie Beschikking examens Politiediploma B.

1984-1986 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O)
Avondcollege Venlo.

1981-1982 Politiediploma A
Zuid Nederlands Instituut voor gemeentepolitie-opleidingen.

1981 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O.)
Blariacumcollege Venlo-Blerick.

Loopbaan

2015-heden Provincie Limburg
Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur

2012-2015 Provincie Limburg
Gedeputeerde Economie en Grondbedrijf

2009-2012 Gemeente Venlo
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Organisatie.
Eerste loco-burgemeester (vanaf 2011)
Door het weekblad Binnenlands Bestuur gekozen als derde op de lijst van beste bestuurders van Nederland in 2011.

2006-2009 Gemeente Venlo
Wethouder (VVD) Openbare werken, Verkeer en Handhaving.

2001-2006 Gemeente Helmond
Programmamanager stafbureau algemeen directeur.

1995-2001 Gemeente Venlo
Diverse functies als beleidsambtenaar en manager bij de Bestuursdienst.

1982-1995 Gemeentepolitie Venlo en Regiopolitie Limburg Noord
Diverse functies operationeel en leidinggevend.

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Commissie Integriteit Provincie Limburg
 • Lid Comité van Toezicht Euregio Maas-Rijn Europese Territoriale Samenwerking (ETS)
 • Lid bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS
 • Lid Comité van Toezicht bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS
 • Lid Comité van Toezicht Duitsland-Nederland ETS
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma (OP) Zuid Nederland
 • Lid Brainport 2020 Network Board
 • Lid IPO adviescommissie Regionale Economie
 • Lid Stuurgroep Campus Strategisch Overleg (Heerlen)
 • Lid bestuur Stichting Keyport 2020
 • Lid bestuur Stichting LED
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Maas-Noord ETS
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Waal ETS
 • Lid Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg (RPC Limburg)
 • Lid van de Executive Board en vice-president van European Chemical Regions Network (ECRN e.V.)
 • Lid Stuurgroep gebiedsontwikkeling Brightlands-Maastricht Health Campus
 • Lid Geregeld Overleg project LINK
 
In de portefeuille van gedeputeerde Beurskens zit een aantal deelnemingen. De CdK machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Ventures BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Participaties  BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Scientific Participations  BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Research Facilities BV
 • Lid Vergadering van Vennoten Chemelot Campus Vastgoed CV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brains Unlimited BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enabling Technologies BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Maastricht Health Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Werklandschapontwikkelings Maatschappij (WOM) Klavertje 4
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Management & Development BV (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Huisvesting BV (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Industriebank LIOF
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht
 • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Maastricht Aachen Airport Beheer &Infrastructuur BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Aangewezen Luchthaventerrein Maastricht Aachen Airport
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Land Development Aviation Valley Maastricht NV

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen

Zoeken

Uitgelicht

BeurskensTwan_165x222

Zoeken