De heer G.P.J. (Ger) Koopmans (CDA)

Gedeputeerde Financiën, Sport, Cultuur

Portefeuille

Gedeputeerde Financiën, Sport, Cultuur
(1ste plv. CdK)

 • Financiën
 • Cultuur en erfgoed (incl. EGKS)
 • Bibliotheekwerk
 • Sport
 • IBA
 • Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Velden
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats: Velden

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Ambassadeur voor Nationale Werkgroep Muziekeducatie
 • Lid van de stuurgroep Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL)
 • Lid Dagelijks Bestuur Nazorgfonds

In de portefeuille van gedeputeerde Koopmans zit een aantal deelnemingen. De CdK machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA (Parkstad)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding NV
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders Enexis (AHC)
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders SPV’s (AHC)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op Enexis BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders CSV Amsterdam BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cross Border Leases Vennootschap BV

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Lid Comité van Aanbeveling 25 jaar Stichting Orgelkring Kerkrade
 • Lid Comité van Aanbeveling Jubileumfestival 50 jaar LBT (Limburgse Bond van Tamboerkorpsen)
 • Lid van de Dülkener Narrenakademie
 • Voorzitter van de Commissie van Wijze Mannen van het Gilde Blauw Sjuut, onbezoldigd
 • Voorzitter Jan Linders Fonds, onbezoldigd, ANBI
 • Lid van de Raad van Commissarissen J. en T. Tussenholding (h.o.d.n.v. Terraq), bezoldigd
 • President van de Oud Limburgse Schutters (OLS) Federatie
 • Lid Comité van Aanbeveling Roze Maandag te Tilburg
 • Lid Comité van Aanbeveling Oogstdankfeesten te Berg aan de Maas
 • Voorzitter jury "Sjerp van Oranje" te Blerick 
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Catharijn
 • Lid Comité van Aanbeveling St. Joris Band van Scouting St. Jan Baptist i.o. te Heerlen
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Wahyu te Grubbenvorst
 • Lid Comité van Aanbeveling Bundesschützenfest te Haanrade
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Partner Toernooien VVV-Venlo
 • Lid Comité van Aanbeveling Emmaus Feniks
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Nederlandse Kampioenschappen Jachthoornblazen te Vlodrop op 28 en 29 mei 2016

Zoeken

Uitgelicht

KoopmansGer_165x222

Zoeken