De heer H. (Hans) Teunissen (D66)

Gedeputeerde Ruimte en Onderwijs

Portefeuille

Gedeputeerde Ruimte en Onderwijs
(4de plv. CdK)

 • Onderwijs / Cultuureducatie / Laaggeletterdheid
 • Mediabeleid
 • Subsidies
 • Aanbestedingsbeleid
 • Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht
 • Archeologie
 • Euregiobestuur (EMR / RMN)
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet / WABO
 • Ontgrondingen (excl. Handhaving)
 • Handhaving/RUD’s (excl. Handhaving WABO)
 • IPO Bestuur
 • Buitengoed Geul en Maas

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Venray
Geboortejaar: 1963
Geboorteplaats: Venray

Opleiding

 • Verbindend Leiderschap ‘Het Nieuwe Besturen’ Universiteit Maastricht
 • Master City Developer (gebiedsontwikkeling), Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft
 • Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige Saxion Hogeschool te Deventer
 • HBO Personeel en Arbeid, Fontys Hogescholen te Tilburg
 • Middelbare Detailhandel School te Eindhoven
 • HAVO, Boschveldcollege te Venray

Loopbaan

 • Wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu (Duurzaamheid), Jeugd en Jongeren en Onderwijs (2014-2015) 
 • Zelfstandig ondernemer, Teunissen Ruimtelijke Projecten te Venray (2010-2014) 
 • Projectleider bij Synthese (sociaal-maatschappelijk werk) te Venray (2011).
 • Wethouder Planologie, Stedenbouw, Volkshuisvesting en Algemene Zaken (P&O, I&A, Bedrijfsvoering en Publieksdiensten) Gemeente Venray (2005-2010) 
 • Gecertificeerd en geregistreerd Arbeidsdeskundige bij de ArboUnie te Boxmeer (2003-2005) 
 • Gecertificeerd en geregistreerd Arbeidsdeskundige bij Tredin te Lelystad (2001-2003)
 • Arbeidsdeskundige bij Arbeidsvoorzieningen Venlo/Roermond (1997-2001)  Gemeenteraadslid (fractievoorzitter D66) te Venray (1994-2002)  Consulent Sociale Verzekeringen bij Orbis te Amsterdam (1995-1997)
 • Uitkeringsdeskundige WW/WAO bij GAK Nederland te Helmond (1987-1995)
 • Administratief-technisch medewerker Bouwbedrijf Teunissen te Ysselsteyn (1985-1987)

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid IPO Bestuur
 • Lid Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening
 • Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL)
 • Lid AB RUD Zuid-Limburg
 • Lid DB RUD Zuid-Limburg
 • Lid van het bestuurlijk overleg RUD Limburg Noord
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie VTH van het IPO
 • Lid Bestuur Stichting Euregio Maas-Rijn
 • Adviserend lid algemeen en dagelijks bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord
 • (Agenda-) lid van de stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

In de portefeuille van gedeputeerde Teunissen zit een deelneming. De CdK machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ruimte voor Ruimte BV

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen

Zoeken

Uitgelicht

TeunissenHans_165x222

Zoeken