Provinciale Staten kostenvergoedingen

Uitleg over de vergoedingen Provinciale Staten en een overzicht van declaraties van de fractievoorzitters fractievergoedingen.

 • Vergoedingen leden van Provinciale Staten

  21 november 2014

  Leden van Provinciale Staten hebben individueel recht op vergoedingen op grond van een tweetal regelingen:
  1. het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden;
  2. de verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden, provincie Limburg.

 • Besteding fractiebijdrage

  21 april 2016

  Fracties krijgen op grond van de 'Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Limburg 2016' een financiële bijdrage voor fractieondersteuning als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie t.b.v. o.a. administratieve en secretariële werkzaamheden. Er wordt een basisbedrag per fractie verstrekt en een bedrag per Statenzetel.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken