Expertisemeeting Limburgs Parlement over luchtkwaliteit

Op maandagavond 11-4-2016, aanvang 18:00 uur, organiseert het Limburgs Parlement op initiatief van Statenlid Visser een (openbare) expertisemeeting over het onderwerp Luchtkwaliteit (Gouvernement, 't Lab, Peter Debeyezaal).

In de Limburgse samenleving bestaat onrust over de luchtkwaliteit en er bestaat nog veel onduidelijkheid over de mate van deze verontreiniging, de oorzaken en de klachten die dit zou veroorzaken. Dit is voor het Limburgs Parlement voldoende reden om het initiatief van Statenlid Visser te steunen en de onderwerpen luchtverontreiniging en geurhinder op een onafhankelijke en objectief wetenschappelijke manier te onderzoeken.
Op basis van concrete onderzoeksvragen komen tijdens de expertisemeeting diverse deskundigen aan het woord. Aan de sprekers wordt onder meer de vraag gesteld 'welke concrete stappen kan de Limburgse politiek ondernemen om te komen tot toetsbaar betere luchtkwaliteit'.

Uiteindelijk wordt Gedeputeerde Staten verzocht om de uitkomsten van de expertisemeeting te vervatten in een door Provinciale Staten vast te stellen beleidsnota.

Klik hier voor het programma, nadere informatie en bespreekstukken.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken