Helft van de Limburgers wil vaker een referendum

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 2 Limburgers vaker een referendum wil. Dit zou volgens hen de democratie in Nederland verbeteren. Op de vraag hoe zij zelf willen bijdragen aan een betere democratie, antwoordden de Limburgers dat zij vaker hun mening willen geven (70%). Het belangrijkste daarbij is niet dat ze hun zin krijgen, maar dat ze gehoord worden (89%). Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Dag van de Democratie, die in Nederland gevierd wordt op zaterdag 12 september a.s.

De Dag van de Democratie is door de VN in het leven geroepen om de democratie te vieren en de grondbeginselen ervan te eren. Provinciale Staten van Limburg geven op eigen wijze invulling aan deze dag. Op democratielimburg.nl biedt zij het platform voor een online dialoog tussen burgers en politici over de betekenis van democratie. Zo krijgen burgers de kans om hun politici op een laagdrempelige manier beter te leren kennen. Bezoekers van de website www.DemocratieLimburg kunnen reageren door middel van tweets met hashtag #dvddlimburg.

Aan het panelonderzoek dat onderzoeksbureau Necker van Naem voor de Dag van de Democratie uitvoerde, deden ruim 4800 respondenten mee (waarvan bijna 500 Limburgers).  Het onderzoek laat zien dat Nederlanders, naast het geven van hun mening, ook op andere manieren willen bijdragen aan een betere democratie. Zich aansluiten bij een politieke partij (30%), deelnemen aan een dorps- of wijkraad (38%) en zich verkiesbaar stellen (15%) zijn veel gegeven antwoorden.

80% van de respondenten vindt dat democratie gaat over opkomen voor gemeenschappelijke belangen, in plaats van het eigen belang. In aanloop naar 12 september worden op democratielimburg.nl meningen van burgers, bestuurders en bekende Limburgers gedeeld. Het gesprek wordt gevoerd rondom de vraag ‘Wat betekent democratie voor jou?’

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken