Hoorzittingen door Statencommissie uit Provinciale Staten over fusietraject Heerlen-Landgraaf

Op dinsdag 6 en donderdag 8 juni 2017 organiseert de Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur uit Provinciale Staten van Limburg een hoorzitting naar aanleiding van het fusietraject Heerlen-Landgraaf.
Inwoners en (vertegenwoordigers van) belanghebbenden, voor- en tegenstanders van dit fusietraject, worden opgeroepen om van deze gelegenheid gebruik te maken en de Statencommissie te informeren over meningen, gevoelens, suggesties en voorstellen met betrekking tot de door het college van Gedeputeerde Staten van Limburg voorgenomen herindeling Heerlen-Landgraaf.

De Statencommissie overhandigt haar bevindingen aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Ook worden de bevindingen betrokken in het debat in Provinciale Staten op 6/7 juli 2017 waar het herindelingsadvies besproken en vastgesteld dient te worden door Provinciale Staten.

2 hoorzittingen

Voor inwoners/belanghebbenden uit Landgraaf op 6 juni, vanaf 18:30 uur, locatie: Streeper Kruis, Streeperstraat 66 Landgraaf.
Voor inwoners/belanghebbenden uit Heerlen op 8 juni vanaf 18:30 uur, locatie Parkstad Limburg Theaters, ING-zaal, Burgemeester van Grunsvenplein 145 Heerlen.

Aanmelden

De aanmeldmogelijkheid is met ingang van 31 mei 2017 gesloten.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken