Laatste reguliere Statenvergadering (periode 2011-2015) op vrijdag 6 februari 2015

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Structuurversterking sociaal domein, uitwerking programmalijn 3.3 ('Jeugdzorg') uit de Programmabegroting 2015;
- Brief aan Provinciale Staten van Gelderland inzake de elektrificatie van de Maaslijn.

De Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Er is een verzoek tot interpellatie binnengekomen van de VVD inzake “Tram Vlaanderen – Maastricht”.
Provinciale Staten besluiten bij de aanvang van de vergadering over het al dan niet toelaten van het verzoek.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De volledige agenda en stukken zijn hier te raadplegen, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Deze vergadering is tevens live te volgen via de webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken