Nieuws uit Provinciale Staten 11-12-2015: Installatie Pascale Plusquin

Mevrouw P.S.M.L. Plusquin werd door de heer Bovens, voorzitter van Provinciale Staten, geïnstalleerd als Statenlid. Zij is binnen de fractie van de Partij voor de Dieren de opvolger van Statenlid Frank Wassenberg.

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie van onderzoek geloofsbieven uit het Limburgs Parlement, werd mevrouw Plusquin door de heer Bovens beëdigd.

Mevrouw Plusquin is woonachtig in Heerlen.

beëdiging Statenlid Plusquin 1

Felicitaties van voorzitter Bovens aan Statenlid Plusquin.

Afscheid werd genomen van de heer Wassenberg, die sinds 17 november 2015 in de Tweede Kamer mevrouw E. Ouwehand in verband met ziekte vervangt. 

Vanwege deze vervanging heeft de heer Wassenberg besloten zijn Statenzetel op te geven, maar dit is geen verplichting vanuit de wet. 

De mogelijkheid van tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers bij ziekte is bij wet geregeld en geldt voor een periode van maximaal 16 weken. 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken