Onderzoek naar transitie jeugdzorg in Limburg

De Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek (CvO) uit Provinciale Staten (PS) heeft op 3 juni 2016 een onderzoeksopdracht geformuleerd voor een uit te voeren onderzoek naar de transitie van de jeugdzorg in Limburg van provincie naar gemeenten per 1 januari 2015. Dit onderzoek was reeds gepland en maakt deel uit van het Onderzoeksprogramma van PS voor het jaar 2016.

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Hierin is de overgang van de jeugdzorg (uitvoering en financiering) per 1 januari 2015 van provincies naar gemeenten geregeld (transitie).
De CvO wil graag weten of het transitieproces de door PS beoogde resultaten heeft opgeleverd  en of er nog openstaande punten zijn waar de Provincie Limburg, binnen haar verantwoordelijkheden en taakopvatting, (nog) invulling aan wil geven.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de eigen Statenonderzoeker  van het Limburgs Parlement. De resultaten zijn naar verwachting in het eerste kwartaal 2017 beschikbaar.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken