Ontmoeting Statencommissie Cultuur en Samenleving met het Limburgse culturele veld over toekenningen cultuurplanstatus

Op initiatief van Statenlid A. Rossel (GroenLinks) organiseert de Statencommissie Cultuur en Samenleving van het Limburgs Parlement op vrijdag 21 oktober a.s. een ontmoeting met het Limburgse culturele veld. De input uit deze bijeenkomst wordt door Provinciale Staten betrokken bij de besluitvorming in november a.s. over de erkenning en afwijzing van de Cultuurplanstatus 2017-2020 en de daarmee gepaard gaande subsidiebedragen.

Aanleiding

Aanleiding voor deze ontmoeting is de aanstaande besluitvorming door Provinciale Staten over de erkenning van Limburgse cultuurinstellingen tot ‘cultuurplaninstelling’ of ‘subinfrastructuur’. Zo’n erkenning gaat gepaard met de toewijzing van subsidiebedragen. Een instelling met een cultuurplanstatus behoort tot de culturele top in Limburg, deze erkenning geldt voor 4 jaar. Een instelling met de erkenning subinfrastructuur ontvangt een projectsubsidie voor een periode van 2 jaar.

Limburgse cultuurinstellingen konden een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor een status. De 32 instellingen die een aanvraag hebben ingediend zijn door het Limburgs Parlement uitgenodigd voor deze ontmoeting.

Doel

Het Limburgs Parlement wenst van de cultuurinstellingen te horen wat zij vinden van het proces dat in Limburg wordt gevolgd om de erkenning en bijbehorende subsidie te verkrijgen. Ook kunnen de instellingen reageren op het voorstel waarover Provinciale Staten op 11 november a.s. een besluit nemen, dat wil zeggen over de toekenningen, de subsidies en de afwijzingen.

Deze openbaar toegankelijke bijeenkomst, onder leiding van Simone van Trier, vindt plaats op vrijdag 21 oktober in de Statenzaal, aanvang 12:30 uur tot 15:00 uur.

Vervolg

De informatie uit deze ontmoeting wordt door Statenleden betrokken bij de nadere standpuntbepaling over dit onderwerp, tijdens de (eveneens openbare) Statencommissie Cultuur en Samenleving (CS). Mogelijk gebeurt dit direct aansluitend aan de ontmoeting, tijdens de geplande commissievergadering CS om 15:30 uur in de Veldekezaal. Definitieve besluitvorming staat gepland voor 11 november 2016, tijdens de  Statenvergadering.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken