Petitie Licom voor Limburgs Parlement

Met de titel ‘Provincie, breng partijen bij elkaar’ werd op 5 oktober door vertegenwoordigers van Licom een petitie aangeboden aan Gouverneur Bovens. De petitie is erop gericht met actieve inbreng van de Provincie te komen tot een Commissie van Wijzen en uiteindelijk tot een masterplan voor behoud van de werkgelegenheid.

Provincie breng partijen bij elkaar

De petitie werd aangeboden aan de leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten door de heren Kunstek en Tommel namens de gezamenlijke vakorganisaties en ondernemingsraad Licom N.V. De petitie werd in ontvangst genomen door Commissaris van de Koningin Theo Bovens, voorzitter van Provinciale Staten en voorzitter Gedeputeerde Staten.

In de petitie wordt de Provincie Limburg opgeroepen een uiterste inspanning te leveren om alle belanghebbende partijen rond het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg en Licom N.V. samen te brengen onder leiding van een “Commissie van Wijzen”, dit om “wanhoopshandelen” te voorkomen. De Commissie van Wijzen dient met de belanghebbende partijen te komen tot een masterplan met als doel behoud van de werkgelegenheid van alle 4.300 medewerkers. Verder wordt in de petitie aandacht gevraagd voor het belang van de Licom-medewerkers en hun gezinnen.
Bij de overhandiging werd door de Licom-vertegenwoordiging gesteld dat er geen geld wordt gevraagd maar wel kennis en wijsheid. De heer Bovens nam de petitie in ontvangst en gaf daarbij aan zich zeer betrokken te voelen met Licom en de Licom-medewerkers en zegde toe direct actie te ondernemen.

Mondelinge vragen over Licom in Statenvergadering 12 oktober a.s.

Op donderdag 11 oktober a.s. staat het onderwerp Licom op de agenda van de vergadering van het Limburgs Parlement, dit naar aanleiding van een eerder verzoek deze week van het CDA. Bij het onderdeel ‘mondelinge vragen’ zal het CDA vragen stellen over de ontstane situatie bij Licom en de rol daarin van de Provincie Limburg.
Bij de behandeling zal betrokken worden de tijdens de vergadering van het Limburgs Parlement van 5 oktober door de SP ingediende motie met de intentie dat de Provincie dezelfde inzet gaat plegen als bij NedCar met als doel de sociale werkvoorziening in Limburg overeind te houden.

De heer Bovens neemt de Licom-petitie in ontvangst

De heer Bovens neemt de Licom-petitie in ontvangst.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken