Provinciale Staten benoemen A.M.G. Beurskens tot lid Gedeputeerde Staten.

Tijdens de vergadering van het Limburgs Parlement op 12 oktober 2012 werd afscheid genomen van dhr. M.L. Verheijen en als opvolger benoemd en beëdigd de heer A.M.G. Beurskens.

Als gevolg van zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer legde de heer Verheijen zijn functie als gedeputeerde neer per 25 september jl.


Op basis van de aanbevelingen van de VVD benoemden Provinciale Staten de heer A.M.G. (Twan) Beurskens tot lid van Gedeputeerde Staten (35 stemmen voor, 7 blanco).

De heer Beurskens aanvaardde zijn benoeming en werd beëdigd door voorzitter Gouverneur Bovens.

        Beëdiging A.M.G

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken