Terugblik werkbezoek Limburgs Parlement aan Eerste Kamer d.d. 2-11-2016

Onderlinge binding en debatten over grenseffecten en Omgevingswet

Regionale binding

Mevrouw Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, ontving op 2 november 2016 de vertegenwoordigingen van de Limburgse en Noord-Brabantse Statenleden in de indrukwekkende ontvangsthal van de Eerste Kamer. In haar welkomstwoord ging ze in op de werkzaamheden van de Eerste Kamer en het belang van regionale binding.

Groepsfoto bezoek aan 1e Kamer 2-11-2016

Grenseffecten

Dhr. Leon Vaessen, fractievoorzitter van de Limburgse Statenfractie D66, hield vervolgens in de Eerste Kamer een inleiding over grenseffecten. Hij betoogde dat grensregio’s de ogen niet moeten sluiten voor de beperkingen van de grenzen, maar daar slim mee om moeten gaan. Een grenseffectentoets bij landelijk beleid zou daarbij kunnen helpen. Vanuit de Eerste Kamer hield senator Hans-Martin Don van de SP een co-referaat. Hij benadrukte ook de mogelijkheden van het Benelux parlement te benutten. Hij riep dan ook op daar aan agendasetting te doen. Ook Commissaris van de Koning, Wim van de Donk deed een duit in het zakje door aan te geven dat we procentpunten economisch groei missen door negatieve grenseffecten. De commissaris benadrukte het belang van bestuurlijke contacten over de grens en riep op de focus te leggen op de kansen. Daarnaast werd ook het cultuuraspect genoemd en de effecten van de grens op mensen die er werken en ondernemen. Afrondend richtte Statenlid Vaessen namens het Limburgs Parlement een uitnodiging aan de Eerste Kamer om in de loop van 2017 een bezoek aan Limburg te brengen.

Omgevingswet

Het tweede thema dat aan bod kwam was de Omgevingswet. Het Brabantse Statenlid Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van de CU-SGP en voorzitter van de werkgroep Omgevingsvisie, hield een betoog over hoe Brabant samen met de Brabanders in gesprek is om vorm te geven aan de Omgevingswet. Hij benadrukte daarbij de kansen die de Omgevingswet biedt: de mogelijkheid om maatwerk te leveren en specifieke problemen en kansen ook flexibel aan te pakken. ‘Goede dialoog’ en ‘vertrouwen’ zijn daarbij sleutelwoorden. Ook werd de Eerste Kamer opgeroepen om tegenwicht te bieden op het moment dat de neiging zou ontstaan om zaken toch aan de voorkant te veel dicht te willen regelen, bijvoorbeeld door strenge normstellingen. Senator Petra Stienen (D66) gaf in haar co-referaat aan dat het zaak is te blijven letten of het credo ‘van eenvoudig naar beter’ ook in de praktijk werkt voor burgers, ondernemers en bestuurders. Het gaat daarbij om het zoeken naar een goede balans tussen benutten en beschermen van de leefomgeving. Ook riep zij Provinciale Staten op om signalen door te geven, de senatoren van informatie te voorzien of uit te nodigen voor werkbezoeken.

Rondleiding

Na een goed verzorgde lunch werd het gezelschap rondgeleid door de historische vertrekken van de Eerste Kamer. Tot slot bedankten de beide vicevoorzitters van Provinciale Staten de voorzitter van de Eerste Kamer voor het nuttige en aangename werkbezoek, waarbij de meerwaarde van het debat in de ochtend beide keren werd aangehaald.
Namens het Limburgs Parlement bood Statenlid Geert Frische aan mevrouw Ankie Broekers-Knol een geschenk aan van de hand van kunstenaar Daan de Haan uit Venlo, zijnde een driedimensionale voorstelling van de provincie Limburg en de aangrenzende regio’s. Het betrof een geschenk passend bij het besproken onderwerp grenseffecten.
Tenslotte werd de uitnodiging van eerder op de dag onderstreept om de onderlinge banden warm te houden.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken