Unanieme steun voor initiatiefvoorstel gericht op begeleide omgang van kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg

Initiatief van Statenlid Krabbendam (GroenLinks)

Tijdens de Statenvergadering van 28 maart 2013 oogstte initiatiefnemer Statenlid Krabbendam (GroenLinks) veel dank en waardering met zijn voorstel om te komen tot begeleide omgang van kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg.

Met het unanieme akkoord van Provinciale Staten komt er een samenhangend en provinciaal dekkend aanbod van omgangsbegeleiding bij (vecht)scheidingen in de provincie. Basis van de omgangsbegeleiding is/wordt een uitspraak van de rechtbank. In totaal voorziet het besluit in de komende 2 jaar in maximaal 310 omgangsbegeleidingen, op verschillende niveaus, voor kinderen en ouders na een verbroken relatie. Onderdeel van het besluit van het Limburgs Parlement is daarnaast een te voeren onderzoek naar de doelmatigheid van deze begeleide omgang. Uiteindelijk is het de bedoeling van de initiatiefnemer om na de periode van 2 jaar, via de inzet van het College van Gedeputeerde Staten, het neergezette beleid over te dragen aan gemeentes.
Het is voor het eerst sinds de invoering van het dualisme dat Provinciale Staten unaniem akkoord gaan met een initiatiefvoorstel dat uitsluitend vanuit de oppositie is ingediend.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken