Vergadering Jaarrekeningcommissie op vrijdag 27-5-2016

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel Jaarstukken 2015;
- Opzet Programmabegroting 2017.

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken