Vergadering Jaarrekeningcommissie op vrijdag 4-3-2016

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- informatie over onderzoek ZRK begroting 2016;
- opzet Jaarstukken 2015.

Deze Commissievergadering start aansluitend aan de Commissievergadering FEB óf uiterlijk om 13:30 uur.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken