Vergadering Limburgs Parlement op vrijdag 7 februari 2014

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- structuurversterkende projecten voor Limburg
- voorkeursalternatief N280-west, wegvlak Baexem

De Statenvergadering start om 09:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Aan het begin van deze vergadering wordt een nieuw bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer beëdigd: de heer prof. dr. Marc J.M. Vermeulen.
Rond 14:30 uur wordt de Statenvergadering geschorst in verband met een korte toespraak door Duitse Minister mevrouw dr. Angelica Schwall-Düren.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
De volledige agenda en stukken zijn hier te raadplegen.
 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken