Vergadering Provinciale Staten 20 december 2013

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen: Geldlening aan NV Waterleidingmaatschappij Limburg en het Rapport 'Worstelen met integriteit'

De Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

 

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken