Vergadering Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid (CWL) op vrijdag 14 maart 2014

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- archiefverordening Provincie Limburg 2014
- motie 365 Medendorp c.s. inzake structuurversterking sociaal domein

De vergadering start 14 maart 2014 om 09:30 uur
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
Klik hier voor de volledige agenda en stukken via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken