Vergadering Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid op vrijdag 12 september 2014

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Structuurversterking Sociaal Domein
- Overdracht Mijnwerkerspensioenen door pensioenfonds AZL aan Aegon

De Commissievergadering start om 09:30 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en stukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken