Vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op vrijdag 6 juni 2014

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) inzake financiering MKB in Limburg en Statenvoorstel fusie Waterschappen

De Commissievergadering start om 09:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en stukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken