Vergadering Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid op vrijdag 1-4-2016

De planning van deze Commissievergadering is van 09:00-10:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken