Vergadering Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën (RIF) op 9 en 10 januari 2014

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Transitiefonds Limburgse Woningmarkt
- Voortgangsrapportage projecten programma OV en voorstel tot besluitvorming over prioritering en financiering

Op donderdag 9 januari aanvang 18:30 uur én vrijdag 10 januari aanvang 09:30 uur vergadert de Statencommissie RIF.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
De volledige agenda en stukken zijn te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten, of klik op de betreffende datum via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken