Vergadering Statencommissie Ruimte Infrastructuur en Financien op donderdag 20 november vanaf 19:30 uur met voortzetting op vrijdag 21 november 09:00 uur

Op de voorlopige agenda staan o.a.:
20 november 2014: Verordening Stimuleringsregelingen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt.
21 november 2014: Nota van zienswijzen POL2014

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Klik hier voor de voorlopige agenda van 20 november.

Klik hier voor de voorlopige agenda van 21 november.


Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Overige agenda's en stukken voor Provinciale Staten zijn te raadplegen via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken