Vergadering Statencommissie Ruimte, Intrastructuur en Financiën op vrijdag 11 april 2014

Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp:
- Programma van eisen aanbesteding OV-concessie

De Commissievergadering start om 09:30 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht


Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en stukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken